“Vovchintsi”

Residential quarter

Address

Ivano-Frankivsk region, Vovchintsy village